Met de groeiende bezorgdheid voor het milieu kijken steeds meer mensen naar de mogelijkheden voor een om een klimaatvriendelijk huis te maken. Iedereen die zijn steentje bij kan dragen wordt gestimuleerd om mee te doen. Dit is niet alleen in de sociale zin dat mensen op maatschappelijk vlak dit aanmoedigen.

Ook de overheid wil mensen een subsidie geven voor diverse inzetten voor het maken van een klimaatvriendelijk huis. Hieronder zullen we er een paar uitpakken en verder uitlichten. Deze subsidies zijn nu nog goed te verkrijgen, dus als je je voordeel er mee wilt doen moet je er tijdig bij zijn.

Zonnepanelen en warmtepompen

Wanneer men denkt aan goed voor het milieu zijn en groene stroom opwekken, dan denkt men aan zonnepanelen. Alhoewel de eerste kosten voor een dergelijk plan soms behoorlijk kunnen oplopen, is de lange termijn teruggave het waard. Duurzaamheid draait vaak om de lange adem.

Als je maar lang genoeg gebruik maakt van zonnepanelen lever je netto terug aan het net als je capaciteit groot genoeg is en zal je het langzaam terugverdienen.

Warmtepompen zijn een andere tak van denken aan het milieu, maar vormen ook een oplossing voor het maken van een klimaatvriendelijk huis. Ze zorgen op verschillende manieren ervoor dat er minder energie nodig is bij het opwarmen van water, in sommige gevallen zorgen ze er zelfs voor dat door temperatuurverschillen energie opgewekt wordt.